Make your own free website on Tripod.com
Pray for the peace of Jerusalem
Berg Sion is te sien in die voorgrond tot teenaan die suidelike muur van die "Temple Mount". Aan die oorkant van die Kidronvallei (regs van die muur) is die Olyfberg.
 

JAJF