Make your own free website on Tripod.com
Capharnaum, the town of Jesus.
 Hier staan ek in die bloedige hitte in 'n sweetpakbroek. As mense maar net kan weet dat heiligheid in jou hart is - en nie in jou broek nie!
 

JAJF